SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ARTETERAPIE: 3. ročník konference … Kurz arteterapie na Slovensku … Jihočeský atelier – jedna ze současných podob vzdělávání v arteterapii (Yvona Mazeóová) Mezi uměním v terapii – synkreze a diskrepance rolí umělce, terapeuta a klienta tvůrce (Hana Stehlíková-Babyrádová) Význam a prínos arteterapie v štúdiu s pedagogickým zameraním (Michaela Guilaume)
zbzichaarteterapie.Movie_Snímek barevnýo konfyvonmezo.Movie_Snímek konfbaby (3).Movie_Snímek konfmguil.Movie_Snímek
zbzichaarteterapie.Movie_Snímek

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ARTETERAPIE: 3. ročník konference …

KREATOS obecně prospěšná společnost pro prevenci, psychoterapii, léčbu uměním a vzdělávání v oblasti humanitních věd Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT, Učitelská 162, 273 74 Klobuky, tel.: 312 579 475, IČO: 266 20 189 pořádá 3. ročník konference s mezinárodní účastí SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ARTETERAPIE (UMĚNÍ – TERAPIE – SPIRITUALITA) Třemi základními obsahovými pilíři konference budou následující tematické […]

barevnýo

Kurz arteterapie na Slovensku …

Záverečná prezentácia Márie Janákovej, jednej z účastníčok kurzu arteterapie (IVA Bratislava, 2012/2013)  

konfyvonmezo.Movie_Snímek

Jihočeský atelier – jedna ze současných podob vzdělávání v arteterapii (Yvona Mazeóová)

Příspěvek PhDr. Yvony Mazeóové, PhD. byl zaznamenán na konferenci o vzdělávání v arteterapii (Praha, 18.-19.10. 2013) 

konfbaby (3).Movie_Snímek

Mezi uměním v terapii – synkreze a diskrepance rolí umělce, terapeuta a klienta tvůrce (Hana Stehlíková-Babyrádová)

Příspěvek Doc. Hany Stehlíkové-Babyrádové, PhD. byl zaznamenán na konferenci o vzdělávání v arteterapii (Praha, 18.-19.10. 2013)

konfmguil.Movie_Snímek

Význam a prínos arteterapie v štúdiu s pedagogickým zameraním (Michaela Guilaume)

Příspěvek Mgr. Michaely Guilaume na konferenci o vzdělávání v arteterapii (Praha, 18.-19.10. 2013)

konfrudolfemilie.Movie_Snímek

Umění je stav duše – pozvání na výstavu (Emilie Rudolfová)

Příspěvek Mgr. Emilie Rudolfové byl zaznamenán na konferenci o vzdělávání v arteterapii (Praha, 18.-19.10. 2013)

konfkuklzich.Movie_Snímek

Filosofie a umění (Jana Kuklová, Zbyněk Zicha ml.)

Příspěvek MgA. Jany Kuklové a Mgr. Zbyňka Zichy ml. na konferenci o vzdělávání v arteterapii (Praha, 18.-19.10. 2013)

konfkomzmartina.Movie_Snímek

Současné vzdělávání v arteterapii a artefiletice na PFZčU v Plzni (Martina Komzáková)

Příspěvek PhDr. Martiny Komzákové na konferenci o vzdělávání v arteterapii (Praha, 18.-19.10. 2013)

konfjitkaschlichst.Movie_Snímek

Reflexe kurzu „Základy psychoterapeutického výcviku“ … z pohledu účastníka (Jitka Schlichstová)

Příspěvek Mgr. Jitky Schlichstové na konferenci o vzdělávání v arteterapii (Praha, 18.-19.10. 2013)